Dotacja UE

Firma Rem-poL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Rem-poL”

 

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego działalność ukierunkowana będzie wokół prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowych i udoskonalonych elementów linii technologicznych dla przemysłu gumowego (maszyny i urządzenia do produkcji opon samochodowych).

 

Rezultatem projektu firmy Rem-pol Sp. z o.o. będą innowacje produktowe dla producentów opon samochodowych, polegająca na wprowadzeniu do oferty firmy maszyn zawierające nowe rozwiązania w zakresie:

- precyzyjnego układu dozowania oleju procesowego do miksera gumy,

- metod zautomatyzowanego cięcia półproduktów gumowych (Krajarka Kordu Stalowego),

- systemów automatycznego centrowania materiałów w procesie nawijania i odwijania półproduktów gumowych.

 

Wartość projektu: 2 786 800,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 254 060,00 zł

 

________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIA OFERTOWE :

1) Zapytanie ofertowe nr 1/03/2017 - Na nabycie materiałów i robót budowlanych stanu surowego związanych z budową hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym na potrzeby projektu firmy Rem-Pol Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu realizowanego w ramach 2. osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Zapytanie ofertowe:

Na nabycie materiałów i robót budowlanych stanu surowego związanych z budową hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym

Załączniki:

nr 1. wzór formularza ofertowego

nr 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

nr 3. opis techniczny

nr 4. dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna

nr 5. wypis z projektu budowlanego

 

- Data zamieszczenia: 1.03.2017 , Termin składania ofert: 16.03.2017 godz 12:00

22.03.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część I

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: firmę ZPHU MAR-BUD MAREK CHARLIŃSKI ul. Słonecznikowa 24 62-010 Pobiedziska.

 

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część I

 

22.03.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część VI

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Usługi Ogólnobudowlane ZIK BUD Łukasz Kasprzyk Pawłowo Skockie 10/9 62-085 Skoki.

 

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część VI

 

22.03.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część II

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: ZUHP KOLANKO Zdzisław Głowacki, Pobiedziska, ul. Główna 45

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część II

 

5.04.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część III

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: ZUHP KOLANKO Zdzisław Głowacki, Pobiedziska, ul. Główna 45

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część III

 

6.04.2017

Unieważnie postępowania dla części IV - ZAPYTANIE nr 1/03/2017

 

7.04.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część V

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Sztuba, Oborniki, ul. Armii Poznań 26/35

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 1/03/2017 - Część V

 

2) Zapytanie ofertowe nr 2/04/2017 - Na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali produkcyjnej i budynku socjalno-biurowego na potrzeby projektu firmy Rem-Pol Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu realizowanego w ramach 2. osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Zapytanie ofertowe:

Na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali produkcyjnej i budynku socjalno-biurowego

Załączniki:

nr 1. wzór formularza ofertowego

nr 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

nr 3. opis techniczny

nr 4. wypis z projektu budowlanego

 

- Data zamieszczenia: 7.04.2017 , Termin składania ofert: 24.04.2017 do godz 10:00

26.04.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 2/04/2017

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Firma STALTECH- KONSTRUKCJE Sp. z o.o.  ul. Wagrowska 14, 61-369 Poznań

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 2/04/2017


3) Zapytanie ofertowe nr 3/04/2017 - Na wykonanie elewacji hali produkcyjnej na potrzeby projektu firmy Rem-Pol Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu realizowanego w ramach 2. osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Zapytanie ofertowe:

Na wykonanie elewacji hali produkcyjnej

Załączniki:

nr 1. wzór formularza ofertowego

nr 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

nr 3. opis techniczny

nr 4. wypis z projektu budowlanego

 

- Data zamieszczenia: 7.04.2017 , Termin składania ofert: 24.04.2017 do godz 10:00

26.04.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 3/04/2017

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Sztuba, Oborniki, ul. Armii Poznań 26/35

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 3/04/2017


4) Zapytanie ofertowe nr 4/07/2017 - Na wykonanie robót budowlanych (stanu zamkniętego)  związanych z budową hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym na potrzeby projektu firmy Rem-Pol Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu realizowanego w ramach 2. osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Zapytanie ofertowe:

Na wykonanie robót budowlanych (stanu zamkniętego)

 

Załączniki:

nr 1. wzór formularza ofertowego

nr 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

nr 3. zestawienie okien i drzwi

nr 4. opis techniczny

nr 5. wypis z projektu budowlanego

 

- Data zamieszczenia: 5.07.2017

 

1.08.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 4/07/2017 - Część I

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Firma ITT Stolarka Budowlana i Budownictwo Irena Torzyńska - Tylewicz,  Poznań 61-361 ul.Starołęcka 18.

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 4/07/2017 - Część I

 

2.08.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 4/07/2017 - Część II

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Firma PIOTR PRZEBIERACZ INŻYNIERIA POWIETRZA AVEPPI ul. Okrężna 23 62-020 Swarzędz.

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 4/07/2017 - Część II


2.08.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 4/07/2017 - Część III

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Firma Handlowo Usługowa Rena Ewelina Barszczyk ul. Matejki 4/25 67-200 Głogów.

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 4/07/2017 - Część III


2.08.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 4/07/2017 - Część IV

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Systemat Spółka z ograniczoną odpowiedzialności ul. Chełmińska 2, 60-645 Poznań.

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 4/07/2017 - Część IV

 

5) Zapytanie ofertowe nr 5/08/2017 - Na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z budową hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym na potrzeby projektu firmy Rem-Pol Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu realizowanego w ramach 2. osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Zapytanie ofertowe:

Na wykonanie robót budowlanych wykończeniowych

 

Załączniki:

nr 1. wzór formularza ofertowego

nr 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

nr 3. opis techniczny

nr 4. wypis z projektu budowlanego

 

- Data zamieszczenia: 10.08.2017

 

6) Zapytanie ofertowe nr 6/08/2017 - Na wykonanie robót budowlanych -  wykonanie kanalizacji deszczowej związanych z budową hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym na potrzeby projektu firmy Rem-Pol Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu realizowanego w ramach 2. osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Zapytanie ofertowe:

Na wykonanie robót budowlanych - wykonanie kanalizacji deszczowej

 

Załączniki:

nr 1. wzór formularza ofertowego

nr 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

nr 3. opis techniczny

nr 4. wypis z projektu budowlanego

 

- Data zamieszczenia: 17.08.2017

28.08.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 5/08/2017 - Część I

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: POTOCKI ANDRZEJ HANDEL USŁUGI BUDOWLANE POTOCKI ul. Wł.Jagiełły 29/4  ,62-010 Pobiedziska

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 5/08/2017 - Część I

 

28.08.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 5/08/2017 - Część II

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Usługi Ogólnobudowlane ZIK BUD Łukasz Kasprzyk,  Pawłowo Skockie 10/9 , 62-085 Skoki

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 5/08/2017 - Część II

 

4.09.2017

REZULTAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIE nr 6/08/2017

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

W wyniku postępowania  wybrano Wykonawcę: Z.U.H.P. KOLANKO Zdzisław Głowacki, ul. Głowna 45, 62-010 Pobiedziska

Protokół wyboru wykonawcy - ZAPYTANIE nr 6/08/2017