Sterowanie i monitorowanie

Wykonujemy szafy sterownicze i pulpity operatorów do różnych skomplikowanych maszyn i urządzeń na bazie własnych rozwiązań konstrukcyjnych lub powierzonych nam projektów. Nasze wyroby budowane są z wysokiej jakości komponentów, co pozwala zagwarantować długotrwałą niezawodną pracę. Opracowujemy programy sterowania całymi liniami technologicznymi oraz dostarczamy oprogramowanie wizualizacji i monitorowania procesów produkcyjnych. Przystosowujemy nasze rozwiązania do obowiązujących w danym kraju przepisów, w którym szafy czy panele mają być zamontowane. Gwarantujemy wysoką jakość i zapewniamy najnowsze rozwiązania techniczne.

W zakresie projektów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego

Mogą to być prace związane między innymi z projektowaniem: nowych zespołów napędowych, unowocześnianiem istniejących rozwiązań, budowaniem manipulatorów, automatycznych zasobników palet, projektowanie i budowa układów hydraulicznych.

W zakresie projektów dotyczących instalacji i sterowania elektrycznego

oraz programowania sterowników mogą to być prace związane między innymi z projektowaniem: szaf i pulpitów sterowniczych, całościowych układów sterowania transporterami i całymi liniami technologicznymi, wizualizacji i monitorowania procesów technologicznych oraz transportowych, innych zagadnień przedłożonych przez klienta. Jesteśmy w stanie kompleksowo współpracować przy rozwiązywaniu nowych złożonych zagadnień technicznych włącznie z opracowywaniem technologii i optymalizacją procesów produkcyjnych.